çətinlik

çətinlik
is.
1. Çətin şeyin halı; çətin olma (asanlıq ziddi). Yolun çətinliyi. Məsələnin çətinliyi. – Səba xanım adəti üzrə vəzifəsində çətinlik hiss edən adamlar kimi boynunu çiyninə qoyaraq: – Əlacım nədir. M. S. O.. <Cahan:> Xalan sənə <Əsgərə> qurban, evlənmək su içmək kimi asan şeydir, onda nə çətinlik var ki? Ü. H.. Çətinlik çəkmək – öhdəsindən zorla gəlmək, bir şeyi yerinə yetirməkdə, görməkdə əziyyət çəkmək. Leylək qızılın hamısını hesab etməkdə çox çətinlik çəkdi. S. R.. Çətinliyə düşmək – bax çətinə düşmək. Çətinliyə salmaq – bax çətinə salmaq.
2. Maneə, əngəl. Çətinlikdən qorxmamaq. – Həyatın başlanğıcında daima bir çətinlik vardır. M. S. O.. İlk çətinlik asfalt yoldan həmin kəndə sarı döndüyümüz zaman meydana çıxdı. M. Rz..
3. Məhrumiyyət, əziyyət, məşəqqət. . . Uşağı həyatın çətinliyinə hazırlamaq lazımdır. S. R.. <Həsən> çətinliklərə də dözərdi. M. İ.. Çətinlik çəkmək – maddi ehtiyac içərisində olmaq, məhrumiyyət duymaq.
4. Çətinliklə şəklində zərf – böyük zəhmətlə, əziyyətlə, çox çətin. Axund çətinliklə durub başını bulaya-bulaya keçir o biri otağa. Ə. H.. Teymur müəllim çox çətinliklə Fərmanı bu fikrindən vaz keçirməyə müvəffəq oldu. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mətinlik — is. Mətanət, möhkəmlik, sarsılmazlıq, bərklik, davamlılıq, dayanıqlılıq. Son hadisələr bu adamların mətinliyini daha da artırmışdı. S. R.. Ananın . . süzülən göz yaşları . . həm zəiflik, həm də mətinlik əlaməti idi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əngəl — is. 1. Bir şeyin başa yetməməsinə, ya təxirinə səbəb olan şey; maneə, çətinlik. <İblis:> Get, get, daha durma, artar əngəl. H. C.. Bu qüvvənin qarşısında heç bir əngəl dayana bilməz. S. Rəh.. Əngəl çıxarmaq (törətmək) – çətinlik törətmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • demək — 1. f. 1. Bir fikri şifahi surətdə ifadə etmək, bəyan etmək, söyləmək, bildirmək. Söz demək. Düzünü demək. – <Aslan bəy:> . . O, bir söz dedimi, heç bir zaman unutmaz. C. C.. // Bir fikri yazılı surətdə ifadə etmək, yazmaq. Müəllif öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sıxıntı — is. 1. Çətinlik, qısıntı, yoxsulluq, ehtiyac, korluq, güzəran ağırlığı. <Əmrah> başdan ayağa sıxıntı, fəryadla yoğrulmuş bir həyatdan küsməkdə haqlı idi. M. Hüs.. Durnanın uşaqlığı sıxıntı içərisində keçmişdi. Ə. S.. Sıxıntı çəkmək – 1)… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aval — I (Qax) məhəllə II (Göyçay, Qazax) əngəl, bəla, çətinlik. – Bu comuş aval oldu bizə, ot yemer; – Ə, sən də maηa aval olduη (Qazax); – Tülkü toyuxlara aval olub (Göyçay) ◊ Avala tüşməx’ (Qazax) – çətinliyə düşmək. – İşim avala tüşüf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bədgünnüx’ — (Ağdam) çətinlik. – Uşaqlıqda pütün ömürümüz bədgünlüynən keşdi, doyunca yeməx’ də tapbırdıx …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dadapisdix’ — (Gəncə, Qazax, Şəmkir) əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qeyinluğ — (Dərbənd, Tabasaran) çətinlik. – Mənüm zamanumda qeyinluğlar uldi (Dərbənd) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • o:garrığ — (Bakı) əziyyət, çətinlik. – Bı Kərimi mən o:garrığnan oxıdmışam …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • orrıx — (Qax) çətinlik …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”